Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 karateDoLogo

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

D.14. april 2016 kl. 16.30-18.30 i Hollænderhallen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden.

3) Udvalgsinformation.

4) Regnskabet for 2015 v/kasserer og godkendelse heraf.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent.

7) Valg af bestyrelse

  • Formand: Kimi Schwartz (modtager genvalg)
  • Sekretær: Mia Carlsen (modtager genvalg)
  • Kasser: Per Bjerring (modtager genvalg)

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

  • Revisor: Lone (genopstiller)
  • Suppleant: Dorte (genopstiller)

9) Evt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Vi opfordrer medlemmer og forældre til at møde op, idet der vil være mange nyttige informationer omkring træningen, stævner, forældregruppen m.v.

Vel mødt m.v.h. Bestyrelsen

 

Author: Kimi Schwartz

Sempai Kimi Schwartz