Information omkring Dragør Cup 2014

Så er tiden kommet til vores klubmesterskab som bliver afholdt søndag d.23.november fra 10-17 i klubbens lokaler.

Alle børn fra de to regulære børnehold skal deltage i både kata (opvisning) og kumite (kamp). Der hænger en liste i klubben hvor alle skal krydse af om de kommer eller om de er forhindret.

Deltagerne er delt i tre grupper i år:

  • Hvidbælter
  • Blåbælter og gulbælter
  • Grønbælter og brunbælter

I kata skal man bruge et rødt og et blåt bælte. Har man ikke selv kan man låne til stævnet. Grønbælter skal vise ny kata i hver runde, gulbælter skal minimum vise 2 forskellige kataer og blå-og hvidbælter må gerne vise den samme hver gang.

I kumite skal man have rødt og blåt bælte samt kamphandsker som skal være røde eller blå (hvide handsker er også tilladte). Tandbeskyttere anbefales men er valgfrie. Fodbeskyttere og skinnebensbeskyttere er valgfrie men skal være røde og blå. Skridtbeskyttere er valgfrie.

STÆVNET BLIVER AFVIKLET UNDER MEGET TRYGGE RAMMER SÅ SELV UERFARNE UDØVERE KAN SAGTENS VÆRE MED. KLUBBENS INSTRUKTØRER VIL VÆRE DOMMERE OG COACHES TIL STÆVNET. Formålet er at give udøverne en god oplevelse så de måske senere hen får lyst til at deltage i andre stævner.

 

Der er stævnestart klokken 10.00 så udøverne skal selv komme og varme op inden. Vi starter med kata for de laveste grader først. Kumite bliver efter en frokostpause hvor der vil være lidt taler og opvisning. Mad og drikke kan købes.

Der er altid brug for hjælp til stævnet så kig på klubbens opslagstavle hvor man kan skrive sig på forskellige opgaver og være med til at gøre det til en festdag for klubben.

OBS: VIGTIG INFORMATION TIL HVIDBÆLTER: hvidbælterne aftaler i samråd med instruktørerne hvad de skal vise frem i kata. Har man ikke lært kihon kata dai ichi endnu kan man fremvise kihon oizuki eller 10*chudan tsuki fra shiko dachi. I kumite skal man ikke kæmpe rigtigt men udføre “klappe-kumite” til points.

Author: Kimi Schwartz

Sempai Kimi Schwartz